SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY
Làm một trái đất nhỏ với khách hàng của chúng tôi
Chúng tôi không có khả năng giúp đỡ tất cả 8 tỷ người trên thế giới ngay bây giờ.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hỗ trợ đến những khách hàng mà chúng tôi có liên quan

Ít nhất, để khách hàng của chúng tôi tiếp tục tồn tại,
Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng tạo ra một hệ thống có lợi cho khách hàng của mình và mở rộng vòng kết nối.
TÂM NHÌN CHIẾN LƯỢC CÔNG TY”
Tiếp tục tạo ra một công ty không thể tưởng tượng được
nó sẽ như thế nào trong một năm kể từ bây giờ
Tiếp tục gia tăng Giá trị nội tại của công ty.
Giá trị nội tại là Giá trị động.

Bằng cách tiếp tục đặt ra cho mình những mục tiêu đầy tham vọng,
Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra một công ty tiếp tục vượt quá mong đợi của chính chúng tôi.
TRIẾT LÝ KINH DOANH
Lương tâm là điều đầu tiên
Tại sao bạn muốn làm việc trong môi trường đó?
Bạn có hào hứng làm việc trong môi trường đó không?

Chúng tôi tôn trọng ý kiến của cá nhân.
Giới thiệu đến các công ty đáp ứng mong đợi của bạn,
Không thực hiện ""bất cứ điều gì"" chẳng hạn như sắp xếp công việc sau khi kết thúc chính sách hoàn trả,

ý nghĩa thực sự, không phải trong vẻ bề ngoài,
Phát triển dịch vụ với sự cân bằng giữa nhà điều hành doanh nghiệp và người tìm việc làm
TIÊU CHÍ
tiếp tục nâng tầm giá trị
Tôi làm những gì tôi coi là đúng đắn
Chúng tôi tiếp tục làm việc theo tiêu chuẩn cao nhất.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn của mình và vì những khách hàng thân thiết của chúng tôi,
Chúng tôi sẽ tiếp tục tối đa hóa giá trị gia tăng.
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty
Vốn
Ngày thành lập
Địa chỉ

Liên hệ
Tên đại diện
Số lượng nhân viên
Tập đoàn công ty

:EN ASIA Inc.
:5,000,000 yên
:01/09/2021
:DF Building 6F, 2-2-8 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo
 (2 phút đi bộ từ ga Aoyama-itchome)
:info@en-asia.com
:Wonki Park
:10 (bao gồm cả thuê ngoài)
:PT. E Tepian
 General Incorporated Association Recovery Wellness